Pilates
Activity description
Pilates je cvičební metoda, která byla vyvinuta a propracována na začátku 20. století. Je při ní kladen důraz na uvědomování si vlastního těla a umění pracovat s řízenými pohyby. Pilates zlepšuje flexibilitu, svalovou sílu a rozvíjí kontrolu a vytrvalost celého těla. Vychází z osmi základních principů, kterými jsou koncentrace, dech, centrum, kontrola, preciznost, plynulost, izolace a rutina. Centrum, nazývané též jako „power house“, se nachází v oblasti pánve a dolní části břicha. Toto centrum je považováno za klíč ke stabilitě. Každý cvik v Pilates začíná jeho zapojením a veškeré další pohyby vycházejí z tohoto pevného středu těla. Pilates je vhodné pro všechny bez rozdílů pohlaví, věku a zdravotního omezení a možností.
List of instructors